iHmetys ry

on rekisteröity 9.5.2016 yhdistysrekisteriin, mutta alunperin iHmetys sai alkunsa lokakuussa 2013 Facebookin iHmetys-sosiaalisen median imetystukiryhmänä.

Miksi?

Kätilövetoisen iHmetys ry:n tarkoituksena on perhekeskeisen kätilötyön edistäminen ja kehittäminen, sekä yhteiskunnallisesti kätilön roolin vahvistaminen naisen elämässä rinnallakulkijana. Lisäksi yhdistyksen tavoitteena on seksuaali- ja lisääntymisterveyden, sekä imetyksen ja imetysohjauksen edistäminen.

Imetys on alusta asti ollut yksi iHmetyksen keskeisimmistä elementeistä ja se on vahvasti esillä yhdistyksen toiminnassa myös jatkossa. Toivomme voivamme vahvistaa kätilöiden imetysosaamista ja tuoda ammatillista imetysohjausta paremmin tarjolle.

Niin imetykseen kuin muuhunkin kätilötyöhön liittyen tavoitteemme on tarjota ajantasaista, luotettavaa ja näyttöön perustuvaa tietoa helposti perheiden saataville. Lisäksi haluamme nostaa esiin kätilön roolia ja osaamista synnytyksen hoidon ympärillä, mutta myös sen ulkopuolella.

Leave a Reply